Przeglądy fiskalne

 

Terminy przeglądu kasy fiskalnej

 

Obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej powinien być wykonany najpóźniej 2 lata od ostatniego przeglądu (lub fiskalizacji kasy fiskalnej). Oferujemy Państwu możliwość wykonywania przeglądu co rok – jest to opcja tańsza niż przegląd dwuletni.

 

Co grozi za niewykonanie przeglądu kasy fiskalnej?

 

Brak wykonanego, terminowego przeglądu traktowane jest jako nieprawidłowe prowadzenie księgi – zgodnie z artykułem 61 § 3 k.k.s. możliwe jest nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Dlaczego przeglądy urządzeń fiskalnych są obowiązkowe?

 

Od 1 grudnia 2008 roku wprowadzono zmiany w przepisach związanych z przeprowadzaniem przeglądów technicznych kas fiskalnych. Obowiązkowy przegląd techniczny kasy fiskalnej wykonuje się okresowo, co 2 lata (przed 1. XII. 2008 obowiązkowy był roczny termin przeglądu). Obowiązek wykonania przeglądu technicznego wynika z § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących.

Wychodząc Państwu na przeciw, aby pamiętać o wykonaniu przeglądu i nie narazić się na nieprzyjemności ze strony Urzędu Skarbowego, na kasie fiskalnej umieszczamy naklejkę z dokładną datą najbliższego przeglądu. Ponadto większość kas fiskalnych informuje stosownym komunikatem, o obowiązkowym przeglądzie.

 

Jeżeli obowiązkowy jest przegląd 2-letni dlaczego oferujecie przeglądy 1-roczne?

 

Przegląd techniczny wykonywany co roku jest tańszy i wpływa na przedłużenie żywotności kasy fiskalnej. Niektórzy producenci uzależniają przedłużenie gwarancji na kasę fiskalną od rocznych przeglądów technicznych.

 

Kto musi pamiętać o przeglądzie – ja czy mój serwis?

 

Pilnowanie upływu terminu obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej należy do obowiązków podatnika, nie serwisu. Przy zbliżającym się terminie przeglądu należy powiadomić serwisanta o tym fakcie. Do obowiązków serwisu należy wykonanie przeglądu (załącznik do rozp. w spr. warunków stosowania kas fiskalnych nr 6 pkt 10).

Chcąc uniknąć problemów, jakie mogą wynikać dla Państwa w związku z niezauważeniem zbliżającego się terminu przeglądu staramy się telefonicznie informować Państwa, że taka sytuacja zaistniała. Dodatkowa informacja dotycząca terminu naklejana jest w widocznym miejscu urządzenia fiskalnego.

 

Co zrobić, jeżeli termin został przekroczony? Czy można przywrócić termin przeglądu kasy fiskalnej?

 

Termin wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kas fiskalnych jest ściśle określony w przepisach ustawy o podatku VAT. Wiąże się z tym fakt, że jest to termin nieprzekraczalny i nie może zostać przywrócony (nawet w sytuacjach wyjątkowych dla podatnika, na które nie miał on wpływu). Opóźnienie może skutkować konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego.

 

Co mi grozi, jeśli nie dotrzymam terminu przeglądu kasy fiskalnej?

 

Konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu obowiązkowego przeglądu dotykają przede wszystkim przedsiębiorców korzystających z ulgi przy zakupie kasy fiskalnej. Jeśli w okresie do 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik nie zgłosi w obowiązującym terminie kasy do wykonania przeglądu technicznego przez jego serwis musi zwrócić odliczoną lub otrzymaną kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej. Wynika to z artykułu 111 ust. 6 ostawy o VAT. Rozliczenie musi być dokonane bez wezwania urzędu skarbowego.

 

Kara grzywny

 

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wynosić od 1/10 do 20x wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zazwyczaj jednak nakładany jest  mandat karny – jego wysokość jest nie większa niż podwójna wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Szansą na uniknięcie przykrych sankcji karno-skarbowych związanych z niedotrzymaniem terminu obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej jest złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, tzw. CZYNNY ŻAL.

One thought on “Przeglądy fiskalne

Dodaj komentarz